ماده121 قانون مدنی

ماده 121:هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روي دیوار، سرتیري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذنجدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code