ماده 72 قانون مدنی

ماده72: وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا
سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال
حیات باشد یا بعد از فوت .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code