ماده54 قانون مدنی

ماده 54:سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد
بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید . مبحث دوم – در وقف

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code