ماده 62قانون مدنی

ماده 62:درصورتی که موقوفعلیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم
غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code