ماده45 قانون مدنی

ماده 45:در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان
برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا
برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق
انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code