ماده 43 قانون مدنی

ماده 43:گر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی
باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی
برقرار شود .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code