ماده 40 قانون مدنی

ماده 40 :حق نتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است
مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code