ماده 33 قانون مدنی

ماده 33: نما ومحصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به
واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در
این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین
کاشته شده باشد .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code