ماده 32 قانون مدنی

ماده 32: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در
نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code