ماده 29 قانون مدنی

ماده29:ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاي ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت )اعم از عین یا منفعت ( 2- حق انتفاع3- حق ارتفاق به ملک غیرفصل اول – در مالکیت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code