ماده 21 قانون مدنی

ماده 21:انواع کشتیهاي کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روي رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیهي کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بناي عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code